Mentorlus

Laste jooga mentorlusprogramm on mõeldud kõigile alustavatele ja vähemkogenud laste jooga õpetajatele, kes vajavad abi oma tundide tegemisel, ettevalmistamisel, tunnis tõusetunud küsimuste ja olukordade lahendamisel jne.

Mentorlus on koostöövorm kogenud laste jooga õpetaja (mentor) ja alustava laste jooga õpetaja (mentee) vahel ning mille eesmärk on toetada ja suunata vähemkogenud laste jooga õpetaja isiklikku ja professionaalset arengut. Lisaks toimub kogemuslik õppimine, parima teadmise jagamine ja seeläbi mentee jätkusuutlikkuse tõstmine ing abistamine seatud eesmärkide saavutamisel.

Mentorlussuhte käigus arenevad nii mentor kui mentee ning selle tulemusena laste jooga valdkond.  Mentor on oma olemuselt teejuht ja usaldusisik, kes toetab, nõustab, inspireerib, innustab, loob uut mõtteviisi, juhendab ja aitab menteel end avastada.

Mentee ülesandeks on seevastu olla aktiivne õppija ja arutada oma mentoriga isiklikult pinnalt või tööalaselt üles kerkinud küsimusi, rakendada mentorilt saadud ideid ja kogemusi ning seeläbi jõuda parimate lahendusteni. Mentoriks võivad saada kõik õpetajad, kes on läbinud kundalini jooga ja laste jooga õpetajate kursuse, omavad pikaajalist praktilist kogemust ja tunnevad, et nad on piisavalt pädevad aitamiseks. Menteeks saavad olla kõik laste jooga õpetajad.

Kes soovib mentoriks või menteeks hakata, palun kirjutage kristel@lastejooga.ee.

NB! Mentorlusprogrammiga liitunutele korraldame korra kuus ka internetipõhiseid grupiwebinare, kus iga kord teeme supervisoone ning arutame mugavasti ja oma kodust lahkumata läbi uusi olulisi teemasid.