Emotsionaalse arengu toetamise osakaal

Emotsionaalse arengu toetamise osakaal

Tunnete mõistmise oskuse omandab laps eelkõige oma perekonnas. Samas mõjutavad lapse tunnete arengut kõik sotsiaalset grupid või tegevused, kus laps oma päevad veedab. Mistõttu on tundehariduse kujunemisel lisaks perele tähtis roll nii lasteaia kui kooli või huvialaringide õpetajatel.

Kui tunded jäävad lapsele arusaamatuks, tekib lapsel segadus, mis vajab kiiret lahendamist, et eluga edasi minna. Kui segadusesolekule jäätakse tähelepanu õigeaegselt pööramata, ei suuda laps enam iseseisvalt oma seesmist pinget maandada ning see segadus hakkab väljenduma stressi erinevate ilmingutena. Halvimal juhul juba väljakujunenud vaimse või füüsilise haigusena.

Selleks, et soodustada lapse emotsionaalset õppimist ja intelligentsust, peame meie, täiskasvanud, aitame lapsel tunnetada oma keha. Õpetame last tajuma oma viie meelega maailma, sest mida paremini suudab laps oma viie meelega maailma tajuda, seda kindlamalt ta ennast tunneb siin päikese all ja  seda huvitavamat infot saab ta ümbritseva kohta ning seda õigemaid otsuseid ta oma edaspidises elus enda jaoks teeb.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.